lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0089 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 มิ.ย. 2560 13:31 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0082 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
25 ม.ค. 2560 13:55 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0079 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
10 ธ.ค. 2559 13:08 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0072 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
17 ต.ค. 2559 21:36 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0069 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2559 10:44 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0047 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2558 21:49 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0042 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
8 ธ.ค. 2558 14:21 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0040 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 ธ.ค. 2558 13:09 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบลงทะเบียน สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0038 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 ธ.ค. 2558 13:09 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบลงทะเบียน สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0039 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 ธ.ค. 2558 13:09 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0037 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 พ.ย. 2558 22:00 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบลงทะเบียน สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0036 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
23 พ.ย. 2558 13:12 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าปกติไม่ร่วมโปรโมชั่น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0019 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0022 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0025 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0027 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0030 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0028 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0029 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0032 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:19 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0034 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:18 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบ EMS สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0035 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2558 11:18 น.
วิธีการจัดส่ง :จัดส่งแบบลงทะเบียน สำหรับสินค้าลดราคา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0017 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2558 11:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0008 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2558 11:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ส่งแล้ว ลค ได้รับเรียบร้อย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0009 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2558 11:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ส่งแล้ว ลค ได้รับเรียบร้อย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0003 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
22 ส.ค. 2557 09:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0006 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 18:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0005 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 18:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0002 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
18 ก.ค. 2557 14:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1
แสดงพัสดุที่ 1-29 จากทั้งหมด 29 พัสดุ


**กรณี สินค้าชำรุดหรือส่งไปผิดสีผิดไซส์นะคะ ลค ต้องส่งกลับมาเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันหลัง จากได้รับสินค้านะคะ ถ้าเกิน 3 วันไม่รับเปลี่ยนนะจ๊ะ และเปลี่ยนได้เฉพาะแบบเดิมนะคะ ไม่รับเปลี่ยนแบบ/คืนเงินนะคะ นอกจากทางร้านจะไม่มีสินค้าชิ้นนั้นๆให้เปลี่ยนแล้วค่ะ หรือในกรณีที่ทางสินค้าหมด แต่โรงงานเกิดส่งสินค้าชิ้นนั้นๆมาให้เปลี่ยนทัน ทางร้านจะเปลี่ยนเป็นตัวสินค้าชิ้นเดิมให้นะคะ จะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่นได้นะคะ **ทางร้านไม่มีนโยบายออกค่าส่งเปลียนให้ลูกค้าทุกกรณีนะคะ แต่จะรับผิดชอบค่าส่งกลับให้เท่านั้นค่ะ**

และ ไม่รับเปลี่ยนแบบ สีหรือไซส์เนื่องจาก ลค ใส่ไม่ได้หรือไม่ถูกใจนะคะ เพราะทางร้านได้ลงรายละเอียดไซส์ไว้ชัดเจนแล้วจ้า รบกวน ลค เช็คไซส์ดีๆก่อนสั่งซื้อน๊า ส่วนรูปสินค้าจริง ส่วนใหญ่ทางร้านจะลงไว้ให้แล้วค่ะ สินค้าที่ได้บางรุ่น สีอาจจะเพี้ยนไปจากรูปบ้างเล็กน้อย เพราะแสงตอนถ่ายทำและการปรับแต่งนะคะ

***สินค้า ทางร้านจะเหมือนแบบ 75-100% ค่ะ บางแบบที่เหมือน 100% คือนางแบบใส่สินค้าจริงถ่ายค่ะ แต่สีอาจจะเพี้ยนตามแสงและสีที่แต่งบ้างเล็กน้อยนะคะ

ส่วน กรณีสินค้าที่ส่งไปเปื้อนฝุ่นจากโรงงานและสามารถซักออกได้ไม่รับเปลี่ยนนะคะ เพราะบางทีเยอะมากจิงๆค่ะ สำหรับผ้าขาวค่อนข้างเปื้อนง่าย ทางโรงงานเค้าไม่รับเปลี่ยนให้ค่ะกรณีนี้ แต่ถ้าเปื้อนแบบซักไม่ออกเปลี่ยนได้ค่ะ ยังไงต้องรบกวนให้  ลค ลองซักเฉพาะจุดดูก่อนนะคะ อย่าซักทั้งตัวค่ะ ถ้าซักทั้งตัวโรงงานไม่รับเปลี่ยนค่ะ ซักเฉพาะจุดเพื่อให้รู้ว่าซักออกหรือไม่ออกนะคะ

 

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านLadyParadiseShop
ร้านLadyParadiseShop
www.ladyparadiseshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

0864004774
facebooktwitter

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top